28th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum


Amelie Slavíková – Bloody Beautiful Teenage Years

Vernisáž výstavy

Amelie doplňuje své malby o autorské texty, které dotváří celkovou atmosféru. Její styl vychází z exprese, abstrakce a výrazné barevnosti. Používá různé typy technik současně a tvoří tak pestrá díla, která stojí na různosti struktur jednotlivých vrstev. Pro Amelii je zásadní proces tvorby a výsledná emoce, kterou se snaží skrze dílo přenést na pozorovatele. Umění je pro ni právě o pocitu, i kdyby byl špatný, klíčové je, že to s člověkem pohne.
Na Ji.hlavě se představí souborem děl reflektujících pomatenost mládí. Poukazuje na jeho krásu i ztracenost, hlouposti z nevědění, hledání se, pocity nesmrtelnosti i sžívání se s vlastním tělem. Autorka při tvorbě vycházela z vlastního prožívání i z odkoukaných cizích životů potácejících se v tomto období. Vracela se do okamžiků s její partou, do nočního života i k cestě k sobě samé a mohla tak zpětně vytvořit díla, do kterých otiskla i kapku toho, jak to vidí dnes v 21 letech.
@ameliemaluje

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms