27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum


ARAS DOK: mezi společenskou kritikou a lifestylem

Akce se koná v Muzeu Vysočiny – Malovaný sál (Masarykovo nám. 55)

Debata organizovaná ARAS ve spolupráci s MFDF Jihlava na téma prostoru a podmínek pro společensko-kritické dokumenty v Česku.

 

Společenský a zejména společensko-kritický dokument představuje specifickou doménu filmové tvorby, která se neobejde bez zázemí institucí, v evropském prostoru zejména televizí veřejné služby. V průběhu tvorby potřebuje financování a někdy i právní ochranu (zejména u témat, která jsou ve veřejném zájmu, ale mohou budit odpor různého typu), témata i způsob jejich rozpracování jsou na komplexnější úrovni, než jejich „pokrývání“ v rámci zpravodajství a konečně i uvedení v televizi naplňuje podstatu „společenského“ dokumentu tím, že maximalizuje ze společenštění jeho tématu a poselství tím, že se distribuuje pro hodně lidí.

Diskuse se zastoupením různých aktérů pořádaná Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů otevře téma zhoršování podmínek pro tvorbu a uvádění těchto filmů a pokusí se pojmenovat problémy, na které naráží tvůrci i instituce, stejně jako hledat a pojmenovat možná východiska.

 

ARAS rovněž představí svoji novou iniciativu u příležitosti blížící se volby GŘ České televize.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy