27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum


Foukal & Romanutti

A director tied to music & a musician tied to film. Foukal & Romanutti. Words and lyrics, music and beats. An original duet, a connection. A connection worthy of our times.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy