27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Inspiration Forum Change

Nová iniciativa Inspiračního fóra se zaměřuje na udržitelnost a zve ke společnému hledání lokálních řešení globálních problémů.

Buďme změnou

Součástí diskuzní platformy nově bude workshop/participativní shromáždění zaměřené na vytváření konkrétních politických nápadů a doporučení k transformaci našeho současného sociálně-ekologického systému a regeneraci planety. Shromáždění se může zúčastnit kdokoli. Nabídne prostor pro setkání divaček a diváků festivalu s odbornicemi a odborníky, lidi z různých oborů a pozic (které zaujímají ve veřejném prostoru), aby společně vymýšleli a rozvíjeli (praktická) řešení, která zacelí mezeru mezi nápady a činy k řešení našich krizí. Budeme se zabývat tématy, mezi něž patří vztahy, zdraví, energetika, biodiverzita, zemědělství, mobilita, voda, práce, technologie, nebo to, kde a jak žijeme a mnoho dalších.

Jídlo jako pojítko problémů i zdroj inspirace

Chovat se udržitelně, nežít na úkor budoucích generací nebo ostatních znamená převzít kolektivní odpovědnost, a to platí i pro Ji.hlavský festival a Inspirační fórum. Do naší práce, organizace festivalu i všech celoročních aktivit postupně zavádíme opatření sociální, ekologické a ekonomické udržitelnosti. A letos se zaměříme na jídlo a to, odkud pochází, jak se pěstuje a jaké příběhy vypráví. Chceme se k němu stavět jako k pojítku problémů, kterým svět v současnosti čelí, ale vidět ho také jako nástroj změny a slib lepší budoucnosti. Proto s Vaší pomocí připravujeme pět festivalových receptů z lokálních a sezónních ingrediencí, které budete moct během festivalu ochutnat. Zároveň si na fóru letos užijeme kuchařskou show reflektující sociální rozměr jídla a jeho nedostatku a přidáme chutný udržitelný merch.

Své tipy na lokální a udržitelné recepty nám můžete posílat na recept@ji-hlava.cz nebo vyplnit do tohoto formuláře do 31. srpna.

Při promýšlení programu jsme se během cesty do Norska inspirovali u organizací jako cChange, která pracuje s jednotlivci i organizacemi, kteří ve svých aktivitách usilují o udržitelnou a spravedlivou budoucnost, Norwegian BioArt Arena –⁠ NOBA, která jsou součástí vědeckého centra Norské univerzity přírodních věd zaměřeného na životní prostředí, potraviny a klimatické změny, propojuje vědu s uměním, nebo Norwegian Crafts, jež se zaměřuje na podporu lokální řemeslné výroby.


Za podporu děkujeme Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms