27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Jan Čadek

profession: Producer
institution: The Native Films
attending: -
Freelancing student of FAMU production department
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy