26th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Sophie Cavoulacos

country: United States
profession: Festival Representative, Film Institution Representative
institution: The Museum of Modern Art
attending: -
moma.org/film
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy