26th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Cíntia Gil

country: Portugal
profession: Other
institution: Freelancer
attending: 26. 10. 2021 - 30. 10. 2021
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy