27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Jana Počtová

country: Czech Republic
phone: +420774847066
profession: Director
institution: Freelancer
attending: 26. 10. 2022 - 28. 10. 2022
Documentary director
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy