26th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Jan Skriečka

profession: Other
institution: Freelancer
attending: 28. 10. 2021 - 31. 10. 2021
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy