27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Spot of the 3rd Ji.hlava IDFF (1999)

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms