28th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum


Where Is and Where Isn't Water? Mapping Workshop with Živá Voda

Workshop povedou Adéla Homolová a Josef Bártl

Naši krajinu je třeba připravit na klimatickou změnu, ale jak na to? Mapovací workshop koordinátorů celorepublikového projektu Živá voda naučí zájemce pracovat s mapovací aplikací, čeho si v krajině všímat a co zaznamenávat. Data od mapéra jsou cenné údaje o příčinách i důsledcích sucha a ostatních problémů v krajině, jako jsou splavy ornice, přívalové povodně a degradace půdy. Mapér se učí pohlížet na krajinu jinýma očima. Vidí odvodňovací strouhy, šachty, erozní rýhy... Naučí se zaznamenat příčinu i důsledek a Model Živá krajina nabídne řešení.

Návod na registraci v Mergin Maps a stažení mobilní aplikace. Vše v návodu platí s výjimkou kroku 3. Místo IT teamu pište na email adela.homolova@zivakrajina.info, že jste připraveni.

Upozornění pro účastníky: část workshopu se koná v terénu.

13+

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms