28th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Conference on Ethics in Documentary Filmmaking

Konference o etice v dokumentárním filmu je platformou pro setkání lidí se zájmem o dokumentární tvorbu a etiku ze sféry akademické, profesní, industry i nejširší veřejnosti. Jejím smyslem je vyvolat dialog o důležitých etických otázkách filmové tvorby i podnítit domácí výzkum etablováním nového prostoru pro diskuzi mezi akademiky a profesionály.

Conference on Ethics in Documentary Filmmaking

The Conference on Ethics in Documentary Filmmaking is a platform connecting people interested in documentary filmmaking and ethics from the academic, professional and industry communities and the public. Its purpose is to spark dialogue on crucial ethical issues in filmmaking and stimulate research by establishing a new space for discussion between academics and professionals in filmmaking and beyond.

 

The conference is organized by the Ji.hlava IDFF in conjunction with the Center for Media Ethics and Dialogue (CEMETIK) at the Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies of Masaryk University with the support of the Czech Film Fund.

The event is part of the Visegrad Accelerator.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms