28th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Jak na filantropii v kultuře

Konferencí na téma fundraising v České republice již proběhlo mnoho, žádná z nich se ale nesoustředila výhradně na kulturní sektor. Ten přitom v této oblasti často pokulhává a většinu svých finančních zdrojů do rozpočtů získává skrze granty a dotace. Proto se MFDF Ji.hlava rozhodl uspořádat konferenci, která proběhne 10. května v Praze a je pro zástupce kulturních organizací přístupná zdarma. Cílem konference je sdílet nejnovější know-how týkající se získávání finančních zdrojů od filantropů, mecenášů či dárců a poskytnout jejím účastníkům*icím inspiraci jak svou instituci/projekt posunout v oblasti finanční diverzifikace dál.

Jak na filantropii v kultuře

Platforma proběhne formou celodenní konference v Praze a jejím cílem je seznámit účastníky*ice s možnostmi financování jejich kulturních institucí a projektů se zaměřením na soukromé a komerční (tedy negrantové) zdroje, naváže na podzimní setkání uskutečněné v rámci MFDF Ji.hlava.

Pro koho je konference vhodná? Pro všechny kulturní organizace a projekty, které chtějí s fundraisingem začít, chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, připadá jim, že stagnují a neví jak se zlepšit. Pro studenty*ky kulturního managementu, pro současné i budoucí kulturní fundraisery*ky, pro management firem a nadací, kteří chtějí pěstovat kulturní sponsoring a neví, kde začít. A také pro veřejnost, kterou téma financování v kultuře zajímá.

Program: Během celodenní konference se účastníci seznámí s vybranými experty*kami na fundraising, kteří představí různé strategie financování, formu komunikace s donory i postup při tvorbě mecenášských klubů. Součástí programu bude i sdílení zkušeností vybraných kulturních institucí s jejich úspěchy a neúspěchy ve fundraisingu.

Účast na konferenci je po registraci zdarma. Kapacita sálu je omezena.

Na konferenci naváže neformální diskuzní talk show o stavu fundraisingu a filantropie v Česku. Následovaná networkingem s drobným občerstvením. Hlavními hosty*kami večera budou zasvěcení donátoři*rky spolu se zástupci*kyněmi kulturních institucí (Marek Hovorka za MFDF Ji.hlava, David Gaydečka za Metronom). Společně s moderátorem*kou se budou bavit o současném stavu fundraisingu a filantropie v kultuře, o budoucnosti financování kultury ze soukromých zdrojů, o motivacích donátorů*ek kulturu finančně podporovat a o důvodech proč je tak těžké peníze ze soukromých a firemních zdrojů získat. Večer bude nabádat pro aktivní diskuzi s publikem.

Program platformy:

9:00 Meet&Greet, ranní welcome drink

9:20 zahájení konference, úvodní slovo
Martina Pospíšilová, MFDF Ji.hlava

9:30 - 10:30 Smysl (ne)plánování ve fundraisingu
Helena Štohanzlová, Cesta domů

10:30 - 11:30 Strategie budování vztahů s dárci
Jan Gregor, Svět neziskovek

11:30 - 11:45 coffee break

11:45 - 12:45 Online fundraising
Jan Gregor, Svět neziskovek

12:45 - 14:00 pauza na individuální oběd

14:00 - 14:15 coffee and cake

14:15 - 15:15 Fundraising: Jak přestat věřit mýtům o fundraisingu
Martin Hudeček, RSJ Investments, DAMU

15:15 - 16:15 Klubové dárcovství
Martina Ptáčková, Wanda Toaderová,Targeta

16:15 - 17:15 Co se nám (ne)povedlo - příklady z praxe
Divadlo pod Palmovkou, Propamátky, Národní divadlo, Jatka78

17:15 - 17:30 sklenka vína

17:30 - 18:30 diskuzní talk show
TBA

18:30 - 20:00 neformální networking s drobným občerstvením

Představení témat:

10:30 - 11:30 Strategie budování vztahů s dárci
Jan Gregor

Jsou organizace, pro kterou by individuální fundraising nebyl? Jsou jimi právě kulturní organizace? Co to má společného s klesající důvěrou společnosti vůči neziskovkám? Během úvodní přednášky si ukážeme, proč je individuální fundraising základem každé vitální kulturní organizace, která sebevědomě a transparentně dosahuje svého dopadu. A hlavně: podíváme se na to, proč jsou kulturní organizace v ČR v oblasti fundraisingu kovářovou a trochu ustrašenou kobylou a jak z toho ven.

Learning outcomes:

 • Zbavíte se skepse, že řídit vztahy s nadšenci pro naši věc nemá smysl a nevyplatí se.
 • Rozbijeme pár mylných představ, co to vlastně individuálních fundraising je.
 • Získáte povědomí o prvních praktických krocích, jak na to.

11:45 - 12:45 Online fundraising
Jan Gregor

Metod individuálního fundraisingu je mnoho. Prakticky se dotkneme jedné z nich – online fundraisingu. Podíváme se na data z českého filantropického prostředí, na zdroje inspirace, které bychom neměli minout a hlavně čistě prakticky: naučíme se vytvářet kampaně, které chytnou za srdce.

Learning outcomes:

 • Co je nejčastějším základem úspěchu (i neúspěchu) fundraisingové kampaně
 • Jaké nástroje potřebuji a jak se v nich neztratit
 • Struktura standardní online fundraisingové kampaně

14:15 - 15:15 Fundraising: Jak přestat věřit mýtům o fundraisingu
Martin Hudeček

Nalejme si čistého vína a přijměme pravdu o omezených možnostech fundraisingu v kulturních organizacích, zejména těch menších či začínajících. Jde to, ale pouze při silném odhodlání, vizi a dlouhodobé strategii. Přestanete věřit mýtům, jako je "najměte si fundraisera a všechno bude hotovo" a místo toho se naučíte, jak získat silné dárce a sponzory pomocí pochopení vlastní hodnoty a motivace dárců a partnerů. Dále se dozvíte, jak důležité je zaměřit se na vlastní ziskové aktivity a proč byste se jimi měli zabývat. A protože akce činí rozdíly, budeme společně reflektovat (a možná i bořit) svoje strategie a tvořit nové.

Agenda:

 • Úvod: Mýty o fundraisingu v kulturních organizacích a proč je důležité je překonat (10 minut)
 • Motivace, optimalni darci a sponzoři (20 min)
 • Jak se vyhnout plýtvání časem a energií a dělat vic toho co funguje
 • Jak identifikovat správné dárce a sponzory
 • Jak vytvářet spolupráci pro oboustranné obohacení
 • Proč se zaměřit se na vlastní ziskové aktivity (10 minut)
 • Metodika Michaela Kaisera "The Cycle" jako shrnutí celého dne (10 minut)
 • Proaktivní workshop: Reflexe vlastních strategií a vytvoření draftu aktualizace (20 minut)

15:15 - 16:15 Klubové dárcovství
Martina Ptáčková, Wanda Toaderová

Spolupráce s komerčním a soukromým donátorským sektorem jsou zdroje financování kultury, jejichž potenciál je mnohonásobně vyšší než jeho současné běžné využívání.

Klubové dárcovství (v praxi Mecenášské kluby, Kluby přátel, patronů apod.) vyžaduje kontinuální péči, ale nabízí jednu z nejstabilnějších variant bezgrantového fundraisingu.

Ukážeme vám cesty, jak založit fungující klub dárců - jak ho nazvat, čím ho naplnit, komu ho nabídnout, jak dárce nalákat. Možná ještě důležitější pro vás ale budou doporučení, jak skupinu dárců neztratit a naopak rozšířit.

Pro inspiraci se podíváme na příklady nejúspěšnějších dárcovských klubů českých kulturních subjektů.

16:15 - 17:15 Co se nám (ne)povedlo - příklady z praxe

Divadlo pod Palmovkou
Eliška Nováková
vedoucí marketingu a produkce

Národní divadlo
Karolína Matoušová Peštová
Manažerka Mecenášského klubu ND
Manažerka projektu CHAIRity – Vaše křeslo v Opeře

Propamátky
Aleš Kozák
Ředitel a fundraiser Institutu pro památky a kulturu

Jatka78
Kateřina Husičková
Finance manager Jatka78

Představení řečníků*ic:

Helena Štohanzlová
Vedoucí fundraisingu a péče o dárce v Cestě domů

Jan Gregor
Finance a spolupráce ve Světu neziskovek

"Tak už kolem toho přestaňte tančit a začněte to konečně dělat!"

Honza se v týmu Světa neziskovek stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Více jak 10 let vedl koalici Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje a školí - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Honza je zapojen mezinárodně jako viceprezident boardu Evropské fundraisingové asociace nebo třeba do sítě Legavision. V Čechách působí jako člen Výboru legislativa a financování při Radě Vlády pro nestátní neziskové organizace.

Martina Ptáčková, Wanda Toaderová
Zakladatelky společnosti Targeta

“Naší vizí je vytváření prostředí pro všestranně pozitivně vnímané spojení kultury a komerčního sektoru.”

Martina i Wanda mají umělecko-manažerské vzdělání, desítky projektů v oborech kultury, marketingu, žurnalistiky a eventů, od roku 2013 v tvůrčím tandemu ve společnosti Targeta. Targeta zajišťuje efektivní a smysluplná spojení firem a kulturních institucí či projektů. Firmám pomáhají s hledáním a realizací sponzorských a mecenášských vztahů. Kultuře nabízí vzdělávání a konzultace v oblasti fundraisingu.

 

Martin Hudeček
Asset Manager ve společnosti RSJ Investments, coach, pedagog DAMU

"Skvělé umění nesnese kompromis"

Řídí investiční fondy zaměřené na technologické projekty v jejich raných fázích. Je akreditovaný systemický kouč a mentor. Poslední tři roky se zaměřuje zejména na téma nástupnictví v rodinných firmách, od zřizování platforem typu správní či rodinná rada, až po individuální koučování či skupinové facilitace zaměřené na definici rodinného a majitelského zadání pro management. Na katedře Produkce DAMU rozvíjí se studenty témata leadershipu, podnikatelství a fundraisingu.

Eliška Nováková
vedoucí marketingu a produkce Divadla pod Palmovkou

“Show must go on”

Karolína Matoušová Peštová
Manažerka Mecenášského klubu ND

„Mecenášství není stavem peněženky, ale stavem ducha.“

Aleš Kozák
Ředitel a fundraiser Institutu pro památky a kulturu

„Věřím lidem a rozvoji individuálního dárcovství.“

„Když tisíc lidí věnuje na dobrou věc 1 000 korun, je to milion. A to není málo.“

Kateřina Husičková
Finance manager Jatka78

 

Partnerem akce je SmetanaQ.

 

Projekt Platforma je financován z Fondů EHP a Norska 2014 - 2021.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Creative Europe Media
Město Jihlava
Kraj Vysočina
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms