27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Press release: 27th Ji.hlava IDFF will focus on female directors hosting Naomi Kawase and Claire Simon

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Creative Europe Media
Dafilms