27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

PRESS RELEASE: Hybrid 26th Ji.hlava is now over, attracting 90,000 viewers

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy