28th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum

Ji.hlava IDFF: festival spots 1997–2022

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms