27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum
Testing Sirens

Testing Sirens

director: Hana Slaninová
original title: Zkouška sirén
country: Czech Republic
year: 2021
running time: 10 min.

synopsis

I have got the urge to scream. It came out of nowhere. All my thoughts at that moment were directed to control myself and not really start yelling. I told myself: don't shout. I resisted and I remained silent. But that feeling, that inner tension, stayed inside me. I started looking for a place where it would be possible - to shout safely and also freely. I found sirens.

(director's text)

biography

Hana Slaninová se narodila v Ostravě. Studovala knižní tvorbu a litografii ve Varšavě. Absolvovala stáž v ateliéru intermédií v Haagu. Teď bydlí v Praze, kde tvoří grafiku deskových her. 
 
Jako grafička spolupracovala s organizacemi Konsent nebo Risotto. Svoji autorskou knihu Velbloudění v roce 2019 prezentovala na Book in Progress. 
 
Ve své volné tvorbě hledá způsoby, jak lze překračovat vzdálenosti v čase a prostoru. Všímá si detailů a hledá zapomenuté rytmy, cesty, spojnice a vztahy. 
 
Dlouhodobě zkoumá zvuky a zajímá ji, jak se pomocí nich můžeme na sebe napojit. Její zvukové emoji byly součástí expozice Limity imaginace Institutu úzkosti na Bienále Ve věci umění v roce 2020. Důležitý je pro ni proces a hra. Ráda organizuje komunitní akce – sbírku pokojovek pro domov seniorů ve spolupráci s #umenipomaha nebo právě společné křičení se sirénami. 
 
Absolvovala tvůrčí rezidenci v Roodkapje v Rotterdamu a ve Farmstudiu na Kokořínsku, kam se ráda vrací. Má za sebou účast v dokumentárním divadelním představení Ti, kdo mluví sami za sebe. Tohle je její první dokumentární film.

more about film

director: Hana Slaninová
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy