27th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum
28.10.2019

Ji.hlava IDFF, day four: Karel Vachek, Václav Havel, and Slovakia

The 23rd Ji.hlava IDFF is at its peak.

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Kudy z nudy