28th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum


Apolena Vybíralová

Autorské čtení poezie

Nekonečné snídání, fragmentace každého dne a konzervace momentů, které se po vytržení z původních kontextů snoubí v tanci alternativních realit. Apolena ve své tvorbě kombinuje svět snový a bdělý, které jsou od sebe odděleny velice tenkou, někdy záměrně nerozeznatelnou hranicí. Po překročení Brněnského mostu v Jihlavě, kde se narodila, se v Brně věnuje bohemistice a hispanistice a tiskne své nitro na papír jako polibek do kapesníku. V dubnu 2023 získala za své texty cenu Vladimíra Vokolka v kategorii 19–24 let.
@ap0lena

Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms