28th Ji.hlava International Documentary Film Festival

ji-hlavadok-revuecdfEmerging producersInspiration Forum
Names on a List

Names on a List

director: Anna Sochorová
original title: Jména v seznamu
country: Czech Republic
year: 2022
running time: 7 min.

more about film

director: Anna Sochorová
producer: Anna Sochorová
Ministerstvo kultury
Fond kinematografie
Město Jihlava
Kraj Vysočina
Creative Europe Media
GEMO
Česká televize
Český rozhlas
Aktuálně.cz
Respekt
Dafilms